Trekkfugler i Hemne

Her finner du en oversikt over tidligste registrerte observasjon i Hemne for et knippe utvalgte trekkfugler.

Dato med fet skrift angir tidligste kjente registrering for arten i perioden.

År / art Grågås Trane Tjeld Vipe Storspove
1999 - 01.05 - - -
2000 - 22.04 08.03 24.03 18.04
2001 28.03 15.04 08.03 - -
2002 24.03 - 12.03 15.03 -
2003 06.04 14.04 26.02 05.03 22.03
2004 03.04 17.04 28.02 22.03 31.03
2005 26.03 14.04 13.03 19.03 24.03
2006 26.03 03.04 09.03 25.02 04.04
2007 13.03 16.03 03.03 07.03 12.04
2008 ** 12.04 27.02 10.03 02.04
2009 15.03 13.04 07.03 12.03 23.03
2010 26.03 13.04 09.03 22.03 -
2011 31.03 11.04 08.03 15.03 02.04
2012 04.03 06.04 03.03 02.03 07.04
2013 18.03 21.04 05.03 25.03 14.04
Gj.snitt 24. mars 13. april 6. mars 13. mars

3. april

 

År / art Ringdue Gjøk Låvesvale Linerle

Svhv. fluesnapper

1999 - 18.05 - 11.04 -
2000 - 08.05 - 03.04 -
2001 30.03 18.05 09.05 07.04 04.05
2002 30.03 18.05 09.05 07.04 04.05
2003 - 15.05 01.05 18.04 26.04
2004 - 25.05 26.04 14.04 30.04
2005 29.03 18.05 - 17.04 25.04
2006 19.02* 14.05 02.05 02.04 23.04
2007 13.03 13.05 28.04 06.04 01.05
2008 12.03 26.04 27.04 06.04 23.04
2009 29.03 26.04 27.04 06.04 23.04
2010 22.03 09.05 28.04 06.04 03.05
2011 12.03 14.05 19.04 09.04 24.04
2012 27.02 15.05 29.04 09.04 01.05
2013 02.03 14.05 22.04 16.04 09.05
Gj.snitt 15. mars 13. mai 29. april 9. april 29. april

 

-    = Ankomstdato ikke registrert

*    = Muligens overvintrende individ

**   = Overvintrende individ

***  = Mange overvintrende individer