Ankomst av trekkfugler   

Meld inn dine førsteobservasjoner av trekkfuglene i Hemne, f. eks. den første linerla eller storspoven du ser. Dette kan du gjøre på Artsobservasjoner.no.

Hvitryggspett

Hvitryggspett er kommunefuglen for Hemne. Vi er interesserte i alle observasjoner av arten i Hemne. Dette kan du gjøre på artsobservasjoner.no.

Du kan bidra i kartleggingen av hekkefugler i Hemne

Meld inn hekkefunn til oss! Det kan være hekkefunn i skog og mark, men også fra fuglekassene på veggen, eller svalene på låven. Alle arter er like interessante! Dette gjøres i artsobservasjoner.no - husk å angi stedsbenevnelsen så nøyaktig som mulig (adresse, kartkoordinater, gps eller annen beskrivelse). Resultatene publiseres etter hvert i boka Hekkefugler i Hemne.