Observasjoner i Hemne

Vi oppfordrer alle til å legge inn sine fugleobservasjoner i Hemne på Artsobservasjoner.no. Dette for å få mest mulig korrekt informasjon om den enkelte observasjonen. Første gang du skal rapportere inn, må du registrere deg.

Observasjoner kan også meldes inn i skjemaet på forsiden vår, men det kan da ta noe tid før det blir lagt inn på Artsobservasjoner.no.

Spesielle observasjoner i Hemne, januar og februar 2017:


1 2K gulnebblom ved Taftøyan 14. februar og 20. februar (Jan Ove Bratset).

1 dvergdykker ved Oddbugen 30. januar og 8. februar (Jan Ove Bratset).

Grønlandsmåke og polarmåke observeres jevnlig ved Vessøra (Jan Ove Bratset). Artene skilles først og fremst fra de andre måkene ved at de har hvite vingespisser.