Artikkelarkiv

Hærfugl ble årets observasjon 2022

18.03.2023 07:11
På årsmøtet 14. mars ble det aom vanlig foretatt en kåring av Årets observasjon. Blant kandidater som gulbrynsanger, snadderand og musvåk endte valget på en publikumsvennlig hærfugl som ble observert ved Haugøyan på Kyrksæterøra.  Hærfuglen er omtrent jevnstor med en trost. Foto: Jan Ove...

Høringsuttalelse til Kommuneplanens arealdel

11.12.2022 17:38
BirdLife Hemne lokallag har laget en høringsuttalelse til Kommuneplanenes arealdel som ligger ute på høring fram til 5. januar 2023. Usikkerhet angående kommunestyrets holdning til regulering av flere fjellområder i Heim kommune til vindkraftindustri gjorde det nødvendig å utarbeide denne...

Informasjonstiltak ved orreleik

10.12.2022 17:18
BirdLife Hemne lokallag har sammen med Kyrksæterøra IL friidrett, turgruppa sørget for å lage informasjonsplakater i forbindelse med en mye brukt tursti som passerer rett gjennom en orreleik. Stien over Grøttuva er en av de mest brukte ferdselsårene for tufolk ved Kyrksæterøra.Til alle tider,...

Habitatforbedrende tiltak for sandsdvaler

11.10.2022 17:26
BirdLife Hemne Lokallag gjennomførte i vår habitatforbedrende tiltak ved to sandsvlelokaliteter øst i Heim kommune.Det blet brukt gravemaskin for å utbedre to sandskjæringer som de senere år har blitt mindre egnet for sandsvaler som følge av naturlig utrasinger og lavt...

Årets observasjon 2021

17.06.2022 20:43
Hvert år kårer vi årets observasjon. Dette er en fast post på årsmøtet. På forhånd plukkes de mest spesielle observasjonene ut etter følgende kriterier: - Nye arter i Hemne - Svært sjeldne arter i Hemne - Spesielle observasjoner (inklusive vanlige arter) På lista for 2021 var det oppført...

Årsmøte 21/4

23.04.2022 08:07
21/4-22 ble det avholdt årsmøte i lokalene til bakeren på Kyrksæterøra. Vi er blitt noen flere fugleinteresserte enn sist, og det vistes også på oppmøtet. Stort sett var det en gjennomgang av vanlige årsmøtesaker og mye trivelig fugleprat. Komplett årsmøtereferat finner du...

Svartstrupe ble Årets observasjon 2020

02.10.2021 10:07
Siden år 2000 har NOF Hemne lokallag kåret årets observasjon. I år falt valget på Jan Ove Bratsets observasjoner av Svartstrupe. Denne arten har ikke tidligere blitt registrert i østre deler av Heim kommune. Den første observasjonen ble gjort 9. april i fjor på Volden. Allerede uka etter, den 16....

Årsmøte 2020

29.09.2021 09:05
Noe forsinket pga koronarestriksjoner kunne NOF Hemne lokallag endelig avholde Årsmøte for 2020. Dette skjedde i lokalene til Lund bakeri og conditori 28/9-21. Det har ikke vært veldig mye aktivitet i denne perioden, noe som medførte ei ganske kort saksliste. Innkalling og regnskap ble raskt...

Årsmøte 20.02 2020

20.02.2020 21:30
Sju av lagets 32 medlemmer var i kveld samlet på årsmøtet på Lund bakeri og Conditori på Kyrksæterøra. Både innkalling og regnskap ble raskt godkjent uten anmerkninger.  I forbindelse med valg av medlemmer i styret, var det også lagt fram forslag til vedtektsendringer. Slike endringer skal...

Sandsvala i Hemne -Har den ei framtid?

30.10.2019 23:08
Da er en fersk rapport om statusen for sandsvalene i Hemne sluppet: Sandsvala i Hemne -Har den ei framtid? Rapporten omhandler dagens tilstand for sandsvala og dens hekkesteder i Hemne. Sandsvalekolonier er kartlagt og det er forsøkt å se inn i glasskula: Hvordan vil det gå hvis vi ikke hjelper...
Elementer: 1 - 10 av 35
1 | 2 | 3 | 4 >>