Flaggspett, Sødalen 20.05.2013. Foto Knut Totland

Flaggspett, Sødalen 20.05.2013. Foto Knut Totland